Światowy Kongres Etyki w Turystyce UNWTO

27-28 kwietnia odbył się Światowy Kongres Etyki organizowany przez Światową Organizację Turystyki (UWNTO). Poprzednia edycja Kongresu odbyła się w Ekwadorze w 2012 roku. Rok 2017 to Międzynarodowy Rok Zrównoważonego Rozwoju Turystyki. W związku z tym na Kongresie poruszono kwestie związane z planowaniem zrównoważonego rozwoju globalnego, zarządzaniem, korporacyjną odpowiedzialnością społeczną, świadomą konsumpcją, uniwersalną dostępnością oraz efektywnymi modelami zarządzania zasobami naturalnymi i kulturowymi w turystyce. Zwieńczeniem Konferencji było podpisanie Globalnego Kodeksu Etyki w Turystyce przez polskich przedsiębiorców. Globalny Kodeks Etyki w Turystyce - wersję polską - można przeczytać na stronie: http://ethics.unwto.org/sites/all/files/docpdf/poland_0.pdf