www.greenways.org.pl

KONFERENCJA Dziedzictwo kulturowe elementem ożywienia ruchu turystycznego Szwajcarii Żerkowskiej

konferencja turystyczna plakat (3)

19.10.2017 r. w Żerkowie odbędzie się Konferencja pt. „Dziedzictwo kulturowe elementem ożywiania ruchu turystycznego Szwajcarii Żerkowskiej”. Podczas konferencji Nina Gałuszka, członkini naszego Stowarzyszenia Greenways Polska, Prezeska Fundacji Regionów i autorka poradnika dla organizacji pozarządowych pt. „Turystyka Dziedzictwa”, zaprezentuje temat pt. „Turystyka dziedzictwa kulturowego – Elementy niezbędne do kształtowania produktu turystyki dziedzictwa, jak tworzyć turystykę dziedzictwa w regionie”.

Organizatorem konferencji jest Fundacja Zerknij Tu – zob. www.zerknijtu.pl

zob. Program Konferencji