Konferencja „Rzeka Wisła i jej potencjał w rozwoju marek turystycznych”

SONY DSC Stowarzyszenie Greenways Polska SGP będzie reprezentowane podczas międzynarodowej konferencji pt."Rzeka Wisła i jej potencjał w rozwoju marek turystycznych", organizowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie 16 listopada 2017 r.

Dominika Zaręba (reprezentująca SGP oraz Fundusz Partnerstwa) wystąpi z prelekcją na temat "Korytarze rzeczne jako produkty turystyki zrównoważonej na przykładzie szlaków Greenways - przykłady europejskie".

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, branży turystycznej oraz przedstawicieli uczelni wyższych kształcących na kierunkach związanych z turystyką. Konferencja będzie składać się z trzech paneli:
  • Bezpieczeństwo nad wodą
  • Jak budować markę turystyczną Wisły
  • Przykłady komercjalizacji produktów turystycznych
PROGRAM KONFERENCJI - MARKA WISŁY - ROK RZEKI WISŁY-16 listopada-5 Formularz rejestracji