Szlaki ekologiczne Małopolski

Rusza projekt pt. "Szlaki turystyczne - ekologiczne udostępnianie przestrzeni turystycznej rowerowej i pieszej w turystyce aktywnej" realizowany przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w ramach dotacji z programu "Małopolska Gościnna" Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. malopolska-footer-logo Przedmiotem projektu jest m.in.:

- Wykonanie audytów szlaków Greenways w Małopolsce obejmujących 2 szlaki greenways: Kraków-Morawy-Wiedeń Greenways (93,7 km) i Bursztynowego Szlaku Greenways (251 km) oraz 1 potencjalnego szlaku greenways Karpackiego Szlaku Rowerowego (305,5 km) wraz z wybranymi szlakami łącznikowymi w Kotlinie Nowosądeckiej. Audyty obejmą: Inwentaryzację szlaków w terenie, Określenie własności terenów, przez które przebiegają szlaki oraz przygotowanie umów z gminami dot. partnerstwa przy tworzeniu szlaku i dbania o infrastrukturę szlaków w przyszłości, Opis wskazań do organizacji ruchu i wycenę kosztów oznakowania szlaku.

- WYPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ STRATEGII dla rozwoju szlaków dla turystyki aktywnej i ekologicznej w Małopolsce - przygotowanie dokumentu o roboczym tytule Turystyka aktywna i ekologiczna na szlakach Małopolski

index