www.greenways.org.pl

Publikacje

POLECANE PUBLIKACJE:

„The European Greenways. Good Practice Guide”, Europejskie Stowarzyszenie Greenways: zob. pdf

„Greenways Product. Specific methodology for creating a tourism product based on greenways, Spanish Railways Foundation: zob. pdf.

Zeszyty tematyczne wydane przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska m.in. „Zielone szlaki greenways. Praktyczny poradnik” (red. Dominika Zareba) zob. pdf / „Ekoturystyka i turystyka dziedzictwa. Zbiór dobrych praktyk” (red. Dominika Zaręba): zob. pdf

Deklaracja Greenways z Wiednia 2016: https://www.greenways.org.pl/2016/12/08/deklaracja-greenways-wiednia/ oraz Deklaracja Greenways z Sopron 2006 – Central and Eastern European Greenways: http://www.greenways.org.pl/deklaracja-sopron-2006/

Lille Declaration i Madrid Declaration – European Greenways Association: http://www.aevv-egwa.org/lille-declaration/ – Lille Declaration 2000 została zaktualizowana w Madrycie jako Madrid Declaration 2010: http://www.aevv-egwa.org/madrid-declaration/

Eurovelo. Europejski Standard Certyfikacji dla europejskiej sieci szlaków rowerowych, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ECF, koordynacja: Aleksander Kopia zob. pdf