www.greenways.org.pl

Publikacje

Stowarzyszenie Greenways Polska skupia w swym gronie członków przedstawicieli doświadczonych organizacji społecznych działających na rzecz ochrony środowiska, aktywizacji lokalnych społeczności oraz ekoturystyki i transportu zrównoważonego. Członkowie – eksperci Stowarzyszenia uczestniczą w licznych przedsięwzięciach edukacyjnych i badawczych a także analizach rynku towarzyszących konferencjom tematycznym, zarówno w wymiarze krajowym jak i europejskim.

POLECANE PUBLIKACJE - BIBLIOTECZKA GREENWAYS:

Zrzut ekranu 2019-03-23 o 20.02.46

"The European Greenways. Good Practice Guide", Europejskie Stowarzyszenie Greenways: zob. pdf

Zrzut ekranu 2019-03-23 o 20.04.19

"Greenways Product. Specific methodology for creating a tourism product based on greenways, Spanish Railways Foundation: zob. pdf.

Zrzut ekranu 2019-03-23 o 20.04.53
Zrzut ekranu 2019-03-23 o 20.05.23

Zeszyty tematyczne wydane przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska m.in. „Zielone szlaki greenways. Praktyczny poradnik” (red. Dominika Zareba) zob. pdf / „Ekoturystyka i turystyka dziedzictwa. Zbiór dobrych praktyk” (red. Dominika Zaręba): zob. pdf

Deklaracja Greenways z Wiednia 2016: https://www.greenways.org.pl/2016/12/08/deklaracja-greenways-wiednia/ oraz Deklaracja Greenways z Sopron 2006 - Central and Eastern European Greenways: http://www.greenways.org.pl/deklaracja-sopron-2006/

Lille Declaration i Madrid Declaration - European Greenways Association: http://www.aevv-egwa.org/lille-declaration/ - Lille Declaration 2000 została zaktualizowana w Madrycie jako Madrid Declaration 2010: http://www.aevv-egwa.org/madrid-declaration/

Guimaraes-Declaration-logo-heritage-768x555

Deklaracja Greenways i Miejsca UNESCO, European Greenways Association, 2018, zob.: http://www.aevv-egwa.org/projects/greenways-heritage/guimaraes-declaration/

Zrzut ekranu 2019-03-23 o 20.13.46

Eurovelo. Europejski Standard Certyfikacji dla europejskiej sieci szlaków rowerowych, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ECF, koordynacja: Aleksander Kopia zob. pdf

Zrzut ekranu 2019-03-23 o 20.12.14

Badanie Greenways - Wsparcie merytoryczne oferowane przez Stowarzyszenie Greenways Polska - analiza wyników badania ankietowego (oprac. Nina Gałuszka), Stowarzyszenie Greenways Polska, Warszawa, 2018. zob.: http://www.greenways.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/Prezentacja-GW.pdf

Zrzut ekranu 2019-03-21 o 11.49.39

Raport pt. "Badania polskich organizacji pozarządowych działających na rzecz zrównoważonego rozwoju" (oprac. Nina Gałuszka), Fundusz Partnerstwa, Kraków-Warszawa 2019. : http://www.greenways.org.pl/wp-content/uploads/2019/03/RAPORT-WO.pdf

Zrzut ekranu 2019-03-27 o 22.30.22

Opracowanie merytoryczne dokumentu pt. “Ekoturystyka szansą dla Polski” (autor: Dominika Zaręba) dla Polskiej Organizacji Turystycznej / EDEN Polska: https://www.edenpolska.pl/pl/component/rubberdoc/doc/18/raw

Zrzut ekranu 2019-03-27 o 22.28.00

"Strategia rozwoju szlaku Greenways Miodowe Koło na Ukrainie". zob. pdf