Konferencja Greenway Dziedzictwo Wschodu

30.06.2015 r. w Lublinie odbędzie się Konferencja pt. "Sieciowe produkty Lubelskiej Unii Pozarządowej szansą na rozwój turystyki i aktywności lokalnej regionu - przykład szlaków Greenways "Dziedzictwo Wschodu". Miejsce konferencji: Hotelu FORUM, przy ul. Obywatelskiej 8 w Lublinie. Czas: 10-14.00.Po zakończeniu konferencji ok. godz. 14.00 odbędzie się spotkanie przedstawicieli szlaków rowerowych tworzonych na Lubelszczyźnie. Kontakty: Piotr Duma - Prezes Lokalna Grupa Działania "Dolina Giełczwi" Gardzienice Pierwsze 102, 21-050 Piaski tel./fax. (081) 52 53 012, 500 272 750. www.dolinagielczwi.org