Library

"The European Greenways. Good Practice Guide", European Greenways Association: zob. pdf

"Greenways Product. Specific methodology for creating a tourism product based on greenways, Spanish Railways Foundation: zob. pdf.

In Polish/Russian: Zeszyty tematyczne wydane przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska m.in. „Zielone szlaki greenways. Praktyczny poradnik” (red. Dominika Zareba) zob pdf / „Ekoturystyka i turystyka dziedzictwa. Zbiór dobrych praktyk” (red. Dominika Zaręba): zob. pdf

"The European Greenways. Good Practice Guide", Europejskie Stowarzyszenie Greenways: zob. pdf

"Greenways Product. Specific methodology for creating a tourism product based on greenways, Spanish Railways Foundation: zob. pdf.

Zeszyty tematyczne wydane przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska m.in. „Zielone szlaki greenways. Praktyczny poradnik” (red. Dominika Zareba) zob. pdf /

„Ekoturystyka i turystyka dziedzictwa. Zbiór dobrych praktyk” (red. Dominika Zaręba): zob. pdf

Deklaracja Greenways z Wiednia 2016: https://www.greenways.org.pl/2016/12/08/deklaracja-greenways-wiednia/ oraz Deklaracja Greenways z Sopron 2006 - Central and Eastern European Greenways: http://www.greenways.org.pl/deklaracja-sopron-2006/

Eurovelo. Europejski Standard Certyfikacji dla europejskiej sieci szlaków rowerowych, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ECF, koordynacja: Aleksander Kopia zob. pdf

Badanie Greenways - Wsparcie merytoryczne oferowane przez Stowarzyszenie Greenways Polska - analiza wyników badania ankietowego (oprac. Nina Gałuszka), Stowarzyszenie Greenways Polska, Warszawa, 2018. zob.: http://www.greenways.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/Prezentacja-GW.pdf

Raport pt. "Badania polskich organizacji pozarządowych działających na rzecz zrównoważonego rozwoju" (oprac. Nina Gałuszka), Fundusz Partnerstwa, Kraków-Warszawa 2019. : http://www.greenways.org.pl/wp-content/uploads/2019/03/RAPORT-WO.pdf

Opracowanie merytoryczne dokumentu pt. “Ekoturystyka szansą dla Polski” (autor: Dominika Zaręba) dla Polskiej Organizacji Turystycznej / EDEN Polska: https://www.edenpolska.pl/pl/component/rubberdoc/doc/18/raw

"Strategia rozwoju szlaku Greenways Miodowe Koło na Ukrainie". zob. pdf"The European Greenways. Good Practice Guide", European Greenways Association: zob. pdf

"Greenways Product. Specific methodology for creating a tourism product based on greenways, Spanish Railways Foundation: zob. pdf.

"Strategia dla rozwoju szlaków dla turystyki aktywnej i ekologicznej w Małopolsce – przygotowanie dokumentu pt.„Turystyka aktywna i ekologiczna na szlakach Małopolski” przez ekspertów Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK i Stowarzszenia Greenways Polska, Kraków 2019; dokument można pobrać pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1zCPUecWwJWq-ZJDjJkpJatAjCJxrezoA/view