Greenways

Greenways w Europie Środkowo-Wschodniej rozumiane są jako szlaki dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, tworzone wzdłuż rzek, tradycyjnych, historycznych tras handlowych, naturalnych korytarzy przyrodniczych i tras kolei. Są to szlaki rowerowe, piesze, konne, wodne i innego typu służące niezmotoryzowanym formom transportu i podróżowania. Ich tworzenie ma na celu: wspieranie rozwoju turystyki przyjaznej dla środowiska (zwłaszcza ekoturystyki i turystyki dziedzictwa), promocję zdrowego i aktywnego stylu życia i podróżowania oraz ożywianie gospodarki lokalnej przy poszanowaniu wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych. Zielone szlaki tworzą ramy dla realizacji lokalnych inicjatyw społecznych i projektów związanych z ochroną przyrody i krajobrazu, zachowaniem dziedzictwa kulturowego, turystyką przyjazną dla środowiska i zrównoważonym transportem. Zielone szlaki odpowiadają na potrzeby zarówno mieszkańców, jak i zwiedzających oraz wnoszą pozytywny wkład w ożywianie gospodarki lokalnej.

(Deklaracja Greenways z Wiednia, 2016)

Jesteśmy członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Greenways:

***

Filozofia, metodyka i standardy tworzenia zielonych szlaków greenways zostały wprowadzone i dostosowane do uwarunkowań polskich w latach 2001-2011 przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska jako część inicjatywy Central & Eastern European Greenways w oparciu o doświadczenia amerykańskich Greenways przy współpracy Williama Moody'ego i Krystyny Wolniakowski. Powstanie inicjatywy zielonych szlaków greenways w Polsce było możliwe dzięki wsparciu finansowemu i merytorycznemu Fundacji Braci Rockefellerów - The Rockefeller Brothers Fund, oraz innych donatorów programu Environmental Partnership for Central Europe, Environmental Partnership Association oraz Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, takich jak m.in.: Fundacja Doen, Trust for Mutual Understanding, C.S. Mott Foundation i wielu innych.