Seminarium Witamy Rowerzystów w krajach wyszehradzkich

Seminarium pt. "Cyclists Welcome in V4" – Witamy Rowerzystów w krajach wyszehradzkich” realizowane w ramach projektu z Funduszu Wyszehradzkiego

22.02, 2022, 10:00-15:00

Miejsce: Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno, Republika Czeska

P R O G R A M

9:30 - 10am Rejestracjakawa

10am - 10:05 Przywitanie, Luboš Kala, Dyrektor Partnerství, o.p.s.

10:05 - 10:25 Prezentacja studium wykonalności - raportu końcowego projektu Witamy Rowerzystów: Feasibility study for a common V4 cyclist’s friendly services certification scheme in Central/EuropeDaniel Mourek, Partnerství, o.p.s.

10:25 - 10:50  Witamy Rowerzystów - Cyclists welcome 2.0 w Republice Czeskiej, Dominika Bäuchelová, Partnerství, o.p.s.

11:50 - 11:10  Ponowne uruchomienie certyfikacji Witamy Rowerzystów na Słowacji, Jan Roháč, Nadacia Ekopolis

11:10 -11:35 System Certyfikacji Witamy Rowerzystów na Węgrzech i promocja turystyki rowerowej, Erzsebet Pénzes, Maketusz

11:25 - 12:00 Certyfikacja Miejsc Przyjaznych dla Rowerzystów w regionach Polski, stan obecny i perspektywy,Dominika Zaręba, Stowarzyszenie Greenways Polska, Fundusz Partnerstwa

12:00 - 13:15 Pytania, lunch

13:15 - 13:35 Wspieranie certyfikacji Witamy Rowerzystów na szczeblu regionalnym, Petr Stejskal, Kraj Vysočina 

13:35 - 13:55 Rozwój certyfikacji Witamy Rowerzystów w Austrii, Ernst Miglbauer, Invent

13:55 - 14:15 Promocja turystyki rowerowej w Republice Czeskiej, Juraj Flamik, Partnerství o.p.s.

14:15 - 14:30 Promocja certyfikatu Witamy Rowerzystów na szczeblu regionalnym, Jaroslav Keprt, Region Południowe Morawy

14:30 - 14:45 Usługi dla rowerzystów w regionie Znojma, Čestmír Vala, CykloKlub Znojmo 

14:45 - 15am  Zakończenie seminarium 

Seminarium odbędzie się w języku czeskim i angielskim.

Osoba kontaktowa: Daniel Mourek, daniel.mourek@nap.cz, tel. +420 736 747 361

Partnerzy projektu:

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez Granty Wyszehradzkie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest propagowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej“