Spotkanie Członków SGP i wybór władz Stowarzyszenia

20.11.2018 roku w Krakowie odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Greenways Polska. Tematem spotkania była wymiana informacji o działaniach i dobrych praktykach w poszczególnych regionach oraz planach i priorytetach na rok 2019. Zostały wybrane nowe władze Stowarzyszenia na trzyletnią kadencję. Nowy Zarząd Stowarzyszenia tworzą: Dominika Zaręba (prezeska) oraz członkowie Zarządu - Zbigniew Pacholik i Anna Woźniak-Lubaś. W składzie Komisji Rewizyjnej zasiadają: Krzysztof Pucek (przewodniczący) oraz Bogdan Kasperek i Edward Kutyła. Nową siedzibą Stowarzyszenia Greenways Polska jest Kraków. IMG_1787 IMG_1780IMG_1782 46491769_2096093740434414_3041818593487486976_n