www.greenways.org.pl

Ludzie

Osoby, którzy tworzą Stowarzyszenie „Greenways Polska” to m.in:

ZARZĄD:

  • Zbigniew Pacholik / Animator partnerstw lokalnych, edukator partycypacji społecznej i przewodnik turystyczny, z wykształcenia socjolog. Współtwórca i obecnie prezes LGD „Zielony Pierścień” w województwie lubelskim. Wieloletni samorządowiec. Współtwórca Krainy Rowerowej przy Bursztynowym Szlaku Greenways na Lubelszczyźnie. Inicjator lub autor wielu projektów partnerskich w zakresie rozwoju lokalnego. Animator rozwoju lokalnej przedsiębiorczości opartej na produkcie lokalnym i tradycyjnym. Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Greenways Polska”.
  • Marek Romaniec / Animator partnerstw lokalnych, politolog. Prezes Zarządu Fundacji Naszyjnik Północy. Trener STOPu. Animator partycypacji publicznej. Współtwórca szlaku rowerowego Greenway Naszyjnik Północy oraz programów towarzyszących: Marka Lokalna, Ekomuzeum, Questing. Twórca strategii rozwoju turystyki oraz LSR. Pomysłodawca i realizator programu Wielkopolska Akademia Sołtysa. Panelista na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych nt. rozwoju zrównoważonego obszaru z uwzględnieniem współpracy trójsektorowej. Członek Zarządu Stowarzyszenia ”Greenways Polska”.
  • Piotr Duma / Absolwent Pedagogiki i Psychologii UMCS. Inicjator i pomysłodawca wielu wydarzeń o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym. W latach 2004 – 2006 członek Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu przy Marszałku Województwa Lubelskiego, gdzie reprezentował Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współautor i manager licznych projektów dotyczących budowania i wzmacniania przestrzeni kulturowej Lubelszczyzny. Założyciel i członek zarządu wielu organizacji pozarządowych. Prezes LGD „Dolina Giełczwi”. Pomysłodawca i współtwórca sieci szlaków Greenways „Dziedzictwo Wschodu” na Lubelszczyźnie. Członek Zarząd Stowarzyszenia „Greenways Polska”.
  • Dominika Zaręba / Publicystka, autorka książek i przewodników turystycznych, z wykształcenia ekonomistka. Propagatorka ekopodróżowania, autorka pierwszej w Polsce książki o ekoturystyce („Ekoturystyka”, PWN, III wyd. 2010) oraz „Koncepcji promocji i rozwoju ekoturystyki w Polsce” (Polska Organizacja Turystyczna). Współzałożycielka Wydawnictwa Bezdroża. Stworzyła program zielonych szlaków – greenways w Polsce w Fundacji Partnerstwo dla Środowiska), współtworzyła greenways w Europie Środkowo-Wschodniej i zainicjowała powstanie zielonych szlaków na Białorusi. Jest członkiem Rady Funduszu Partnerstwa oraz ekspertem międzynarodowego Stowarzyszenia Environmental Partnership Association. Współpracuje z licznymi organizacjami promującymi turystykę zrównoważoną na świecie. Członek Zarządu Stowarzyszenia „Greenways Polska”. Prowadzi stronę o ekopodróżowaniu www.atitlan.pl, fotografuje i podróżuje. 
  • Przemysław Ołdakowski / animator trójsektorowych partnerstw lokalnych – założyciel Grupy Partnerskiej Zielone Bieszczady (1999) i LGD w Bieszczadach (2006), współzałożyciel i zarządzający Fundacją Bieszczadzką (2002-2007), obecnie członek Rady. Pomysłodawca szlaku dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego „Zielony Rower” – i wieloletni koordynator szlaku Greenaway Karpaty Wschodnie – Polska, Słowacja, Ukraina (2001). Trener, tutor, szkoleniowiec i specjalista w zakresie turystyki zrównoważonej i rozwoju lokalnego (1999-2013), doradca i opiekun podmiotów ekonomii społecznej (20013 -2014).  Współautor wielu rozwiązań, przedsięwzięć i projektów związanych z rozwojem społeczności lokalnej i propagowaniem turystyki przyjaznej środowisku, a także promocją produktów lokalnych. Współautor lokalnych strategii rozwoju dla Bieszczadów w ramach PROW Leader+ (2006 – 2008/2015). Pracownik samorządowy (2011- 2015) odpowiedzialny za pozyskiwanie środków z programów UE i koordynację działań, inżynier o specjalności inżynieria wojskowa. Członek Zarządu Stowarzyszenia Greenways Polska.

LOGO_GreenwaysPolska_podstawowe_zielone copy

KOMISJA REWIZYJNA:

  • Karolina Likhtarovich / Z wykształcenia socjolog, absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim (rozwój lokalny) oraz w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (turystyka i agroturystyka). Animatorka działań lokalnych, autorka strategii rozwoju turystyki opartej na lokalnym dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym, wykładowca polskich i zagranicznych uczelni. Aktywny trener questingu, działaczka organizacji pozarządowych, uczestniczka projektów z zakresu turystyki dziedzictwa, ekoturystyki, turystyki wiejskiej oraz edukacji ekologicznej. Miłośniczka Podlasia oraz propagatorka odkrywania lokalnego dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wiceprezes Zarządu LGD „Zielone Sąsiedztwo”. Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Greenways Polska oraz ekpert Funduszu Partnerstwa.
  • Dorota Sawa / Prezes Agencji Rozwoju Lokalnego z siedzibą w Lublinie oraz Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”. Koordynatorka działań związanych z tworzeniem Lubelskiej Unii Pozarządowej, Klastra przedsiębiorczości wiejskiej oraz Szlaku Greenways działających pod wspólną marką „Dziedzictwo Wschodu”. Przewodnicząca Rady Lubelskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Animatorka działań społecznych, działaczka licznych organizacji pozarządowych oraz grup dyskusyjnych. Z wykształcenia ekonomistka, absolwentka studiów Master of Business Administration na Politechnice Lubelskiej oraz Studiów doktoranckich w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Ekspert w zakresie Funduszy Europejskich oraz tworzenia i zarządzania NGO. Propagatorka działań związanych z rozwojem produktu lokalnego i przedsiębiorczości . Miłośniczka turystyki aktywnej i odkrywania krajów europejskich „od kuchni”. Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Greenways Polska.
  • Bogusław Pyzocha / Prezes Fundacji Bieszczadzkiej, specjalista ds. ekoturystyki. Pomysłodawca, koordynator i realizator wielu przedsięwzięć z zakresu ekoturystyki, produktu lokalnego i ekonomii społecznej na obszarze pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego. Swoje doświadczenie zawodowe rozwijał i rozwija w Bieszczadach, gdzie mieszka. Ekoturystyka jest dla niego źródłem rozwoju regionu i potencjałem, który należy wspierać. Swoimi doświadczeniami dzieli się z osobami z innych regionów Polski oraz spoza Polski jako doradca i szkoleniowiec. Najważniejsze przedsięwzięcia Fundacji Bieszczadzkiej, które współtworzył i w których uczestniczy to: 1). Zielony Rower – Greenway Karpaty Wschodnie (od 2004): międzynarodowy rowerowy szlaku dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego oparty na idei „greenway”, przebiegający wokół Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie; 2). Ekomuzea Karpackie (od 2005): ochrona zasobów naturalnych i kulturowych poprzez tworzenie lokalnych produktów ekoturystycznych i promocję lokalnych wytworów; 3). Biuro EkoPodróży ZIELONY ROWER (od 2006), które w sposób kompleksowy przygotowuje oraz organizuje wyjazdy w różne zakątki Karpat Wschodnich; 4.) System certyfikacji GoToCarpathia (od 2010) – certyfikaty przyznawane są za wysokiej jakości produkty i usługi ekoturystyczne w Karpatach Wschodnich; 5). Fundusz Grupy Partnerskiej Zielone Bieszczady – narzędzie finansowego wsparcia małych inicjatyw społecznych w regionie. Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Greenways Polska.