Cele Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest promowanie, wspieranie i podejmowanie wszelkich działań zmierzających do:
  1. rozwoju i upowszechniania założeń zielonych szlaków Greenways, w tym turystyki zrównoważonej, zwłaszcza ekoturystyki i turystyki dziedzictwa,
  2. ochrony środowiska oraz zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w oparciu o założenia zrównoważonego rozwoju,
  3. wspierania przedsiębiorczości lokalnej w dziedzinie gospodarki turystycznej i usług paraturystycznych, w tym sportu i rekreacji przyjaznej dla środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem działań na obszarach wiejskich i poprzemysłowych,
  4. rozwoju zrównoważonego transportu, zwłaszcza niezmotoryzowanych form transportu – rowerowego, pieszego, wodnego, konnego etc.,
  5. pomocy rozwojowej dla organizacji i społeczności lokalnych w zakresie zrównoważonego rozwoju i turystyki przyjaznej dla środowiska z innych krajów świata,
  6. zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
  7. edukacji ekologicznej.
LOGO_GreenwaysPolska_podstawowe_zielone copy Zobacz: Statut Stowarzyszenia Greenways Polska 02_ZR_www