www.greenways.org.pl

Strona główna

Strona główna

Szlaki Greenways

Szlaki greenways to trasy dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, tworzone wzdłuż rzek, historycznych tras handlowych, naturalnych korytarzy przyrodniczych i kolei. Są to wielofunkcyjne szlaki służące niezmotoryzowanym formom transportu, podróżowania i promocji zdrowego stylu życia – rowerowe, piesze, biegowe, rolkowe, wodne, konne, narciarstwa biegowego, etc.

Greenways tworzą ramy dla realizacji lokalnych inicjatyw społecznych na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu, zachowania dziedzictwa kulturowego, rozwoju turystyki przyjaznej dla środowiska i zrównoważonego transportu. Zielone szlaki odpowiadają na potrzeby zarówno mieszkańców jak i zwiedzających oraz wnoszą pozytywny wkład w ożywianie lokalnej gospodarki i pobudzanie przedsiębiorczości w regionach.

(wg „Deklaracji z Sopron”, Environmental Partnership, 2006  oraz Deklaracji Greenways z Wiednia, 2016)

Newsletter

Dlaczego Greenways?

Ciekawe szlaki

Transport zrównoważony. Promocja zdrowego stylu życia i odpowiedzialnego podróżowania. Turystyka aktywna i poznawcza

Ekoturystyka

Poznawanie miejsc cennych przyrodniczo, krajobrazowo i kulturowo.

Lokalne inicjatywy

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości opartej na dziedzictwie regionu. Tworzenie zielonych miejsc pracy

Ochrona dziedzictwa kulturowego

Wzmacnianie tożsamości miejsca. Ludzie z pasją. Piękne krajobrazy

Greenways w Polsce