Greenways w Polsce

SIEĆ GREENWAYS W POLSCE:

index

Bursztynowy Szlak (Budapeszt - Kraków i projektowany Kraków - Gdańsk) wraz z pętlami w regionach, na czele z Krainą Rowerową przy Bursztynowym Szlaku na Lubelszczyźnie [aktualnie w Województwie Małopolskim prowadzony jest audyt szlaku oraz planuje się odnowienie przebiegu i znakowania w 2020 - w ramach projektu COTG PTTK współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego]

Kraina Rowerowa przy Bursztynowym Szlaku na Lubelszczyźnie: www.krainarowerowa.pl

index

Kraków - Morawy - Wiedeń Greenways (Polska, Republika Czeska, Austria)

[aktualnie w Województwie Małopolskim prowadzony jest audyt szlaku oraz planuje się odnowienie przebiegu i znakowania w 2020 - w ramach projektu COTG PTTK współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego]

http://rowerowe-bielsko.pl/szlaki-rowerowe/mtr-greenways/
https://www.slaskie.travel/pl-PL/Trasy/Pokaz/11230

w Czechach: https://www.greenways.cz/Greenways-v-CR/Greenway-Krakov-Morava-Viden.aspx

index

Podlaski Szlak Bociani (Podlasie i Suwalszczyzna):

www.podlaskiszlakbociani.pl

images

Greenway Naszyjnik Północy (Pomorze Środkowe):

pomorskie.travel/Aktywnie-Rower-Trasy_rowerowe/4076/Greenways_Naszyjnik_P_nocy.

index

Zielony Rower - Greenway Karpaty Wschodnie (Podkarpacie - Polska, Słowacja, Ukraina)

[szlak Greenway Karpaty Wschodnie będzie rewitalizowany i odnawiany w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego: https://www.podkarpackie.pl/index.php/107-aktualnosci/7124-zielone-szlaki-dla-niezmotoryzowanych]

http://gotocarpathia.pl/node/30
index

Szlak Orlich Gniazd - pieszy i rowerowy (Śląsk i Małopolska)

www.orlegniazda.pl

12670121_1068467709869936_819861324536087029_n

Rowerowy Szlak Doliny Karpia (Małopolska)

www.dolinakarpia.eu

index

Szlak Odry - rowerowy i kajakowy (Dolny Śląsk).

Szlaki projektowane: Greenway Dziedzictwo Wschodu (Lubelszczyzna), Karpacki Szlak Rowerowy (Podkarpacie, Małopolska, Śląsk)

Karpacki Szlak Rowerowy I

PROGRAMY GREENWAYS REALIZOWANE W POLSCE:

  • Województwo Śląskie / Euroregion Śląsk Cieszyński - Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA: "Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim" (finansowany z INTERREG Polska-Republika Czeska):
  • Województwo Podkarpackie / Urząd Marszałkowski Woj. Podkarpackiego: "OUR WAY - Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego i naturalnego poprzez Zielone Szlaki" (finansowany ze środków INTERREG - Europe). strona projektu:
https://www.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/projekty-interreg-europa/projekt-our-way
  • Województwo Małopolskie / Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK: "Szlaki turystyczne - ekologiczne udostępnianie przestrzeni turystycznej rowerowej i pieszej w turystyce aktywnej" (finansowany ze środków Województwa Małopolskiego - Małopolska Gościnna).

*

Filozofia, metodyka i standardy tworzenia zielonych szlaków greenways zostały wprowadzone i dostosowane do uwarunkowań polskich w latach 2001-2011 przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska jako część inicjatywy Central & Eastern European Greenways w oparciu o doświadczenia amerykańskich Greenways przy współpracy Williama Moody'ego i Krystyny Wolniakowski. Powstanie inicjatywy zielonych szlaków greenways w Polsce było możliwe dzięki wsparciu finansowemu i merytorycznemu Fundacji Braci Rockefellerów - The Rockefeller Brothers Fund, oraz innych donatorów programu Environmental Partnership for Central Europe, Environmental Partnership Association oraz Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, takich jak m.in.: Fundacja Doen, Trust for Mutual Understanding, C.S. Mott Foundation i wielu innych.

rockefeller-brothers-fund-logo
Bill_Moody
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
William Moody, Rockefeller Brothers Fund

Greenways na Białorusi: www.greenways.by

Greenways na Ukrainie: www.greenways.org.ua