www.greenways.org.pl

Greenways w Polsce

Sieć Greenways w Polsce:

*

Filozofia, metodyka i standardy tworzenia zielonych szlaków greenways zostały wprowadzone i dostosowane do uwarunkowań polskich w latach 2001-2011 przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska jako część inicjatywy Central & Eastern European Greenways w oparciu o doświadczenia amerykańskich Greenways przy współpracy Williama Moody’ego i Krystyny Wolniakowski. Powstanie inicjatywy zielonych szlaków greenways w Polsce było możliwe dzięki wsparciu finansowemu i merytorycznemu Fundacji Braci Rockefellerów – The Rockefeller Brothers Fund, oraz innych donatorów programu Environmental Partnership for Central Europe, Environmental Partnership Association oraz Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, takich jak m.in.: Fundacja Doen, Trust for Mutual Understanding, C.S. Mott Foundation i wielu innych.

rockefeller-brothers-fund-logoBill_Moody
William Moody, Rockefeller Brothers Fund

Greenways na Białorusi: www.greenways.by

Greenways w Polsce: www.greenways.org.ua