Inicjatywy i Przedsiębiorczość

Na szlakach greenways promujemy inicjatywy społeczne, które realizują pełni pasji i kreatywności ludzie - liderzy organizacji, animatorzy kultury, artyści, twórcy ludowi, przedsiębiorcy etc. Przyczyniają się one do zachowania dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, wzmacniania lokalnej tożsamości a także pobudzania przedsiębiorczości i tworzenia nowych zielonych miejsc pracy. Dlatego na zielonych szlakach - greenways promowane są lokalne produkty i ich dystrybucja, tworzone są ekomuzea i wioski tematyczne, budowana jest oferta edukacyjna oparta o metodę questingu i realizowanych jest szereg innych lokalnych inicjatyw.

KrainaRowerowa_Lubelszczyzna_fotDominikaZareba

SONY DSC