Publikacja o Europejskim Standardzie Certyfikacji dla europejskiej sieci szlaków rowerowych

eurovelo Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego opublikował polskie tłumaczenie Europejskiego Standardu Certyfikacji dla europejskiej sieci szlaków rowerowych - Eurovelo. Inicjatorem i koordynatorem publikacji jest Śląski Oficer Rowerowy - Aleksander Kopia.
We wstępie do publikacji czytamy: "W wielu publikacjach i dokumentach dotyczących tworzenia infrastruktury rowerowej, autorzy powołują sie na Europejski Standard Certyfikacji dla europejskiej sieci szlaków rowerowych czyli tzw. „standard EuroVelo”. Ponieważ jednak dokument ten do tej pory nie był dostępny w języku polskim, jego interpretacja była bardzo dowolna, a określenie „standard EuroVelo” - często nadużywane. W efekcie powstająca w Polsce infrastruktura rowerowa nie spełniała nawet podstawowych wymogów tras rowerowych. W 2017 roku przy Konwencie Marszałków Województw RP powołany został Zespół ds. mobilności rowerowej. Jednym z jego zadań jest standaryzacja i certyfikacja krajowych i regionalnych tras rowerowych. Ponieważ mają one być częścią europejskiej sieci szlaków rowerowych, muszą także spełniać europejskie kryteria. Dlatego jedną z pierwszych decyzji Zespołu było przetłumaczenie na język polski dokumentu "Europejski Standard Certyfikacji dla europejskiej sieci szlaków rowerowych".
eurovelo "Eurovelo. Europejski Standard Certyfikacji dla europejskiej sieci szlaków rowerowych", Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice 2018.