Szlak Orlich Gniazd w sieci Greenways!

index

Szlak Orlich Gniazd to pieszy i rowerowy szlak wiodący przez najpiękniejsze zakątki Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (od Częstochowy do Krakowa – w woj. śląskim i małopolskim) i łączący niezwykłe jurajskie zamki i warownie, zwane Orlimi Gniazdami – średniowieczne obronne, które chronić miały szlaki handlowe w tworzącym się państwie piastowskim. Region, przez który biegnie szlak, jest jednym z najcenniejszych krajobrazowo miejsc w Polsce, kolebką polskiej kultury. Położony pośród zielonych pagórków porośniętych lasami, wśród malowniczych wapiennych ostańców, stwarza wrażenie niezwykłej harmonii występującej pomiędzy człowiekiem i środowiskiem. Trwają starania by teren przez który przebiega szlak został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Obecnie Rowerowy Szlak Orlich Gniazd liczy 186 km. 

Koordynatorem szlaku jest Związek Gmin Jurajskich.Szlak został wpisany do sieci Greenways w 2019 r.

www.orlegniazda.pl