Raport z badań organizacji na rzecz zrównoważonego rozwoju

Partnerska organizacja - Fundusz Partnerstwa opublikowała Raport z "Badania polskich organizacji pozarządowych działających na rzecz zrównoważonego rozwoju" przeprowadzony w 2019 roku. W badaniach wzięło udział także Stowarzyszenie Greenways Polska.   Zrzut ekranu 2019-03-21 o 11.49.39Raport dostępny jest tutaj w pdf.
*** Raport przygotowała Nina Gałuszka w ramach międzynarodowej inicjatywy pt. "Reclaim our civic space! - Central-European civic cooperation towards a comprehensive EU policy on civil society", dofinansowanej ze środków programu Europa dla Obywateli i realizowanej przy współpracy organizacji pozarządowych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego oraz zrównoważonego rozwoju z Węgier, Rumunii, Bułgarii, Słowacji, Czech i Polski (www.environmentalpartnership.org). Nina Gałuszka - z wykształcenia i zamiłowania antropolożka kultury, studiowała też ekonomię, CSR w Polsce i we Włoszech. Menadżerka projektów kulturalnych i społecznych, zawodowo kieruje projektami w branży komercyjnej/ biznesowej oraz pracuje jako ekspertka i doradczyni w zakresie projektów rozwojowych i wspierających nowoczesne sposoby zarządzania w instytucjach i organizacjach pozarządowych. Wieloletnia działaczka sektora pozarządowego, w tematyce zrównoważanego rozwoju, w szczególności w obszarze zarządzania dziedzictwem. Jako prezeska Fundacji Regionów zajmuje się badaniami i upowszechnianiem wiedzy nt. tradycji polskiej po 1945 r.