Raport pt. „Badania polskich organizacji pozarządowych działających na rzecz zrównoważonego rozwoju” (

Raport pt. "Badania polskich organizacji pozarządowych działających na rzecz zrównoważonego rozwoju" (oprac. Nina Gałuszka), Fundusz Partnerstwa, Kraków-Warszawa 2019. : http://www.greenways.org.pl/wp-content/uploads/2019/03/RAPORT-WO.pdf