www.greenways.org.pl

Blog Posts

Konferencja „Rzeka Wisła i jej potencjał w rozwoju marek turystycznych”

SONY DSC

Stowarzyszenie Greenways Polska SGP będzie reprezentowane podczas międzynarodowej konferencji pt.”Rzeka Wisła i jej potencjał w rozwoju marek turystycznych”, organizowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie 16 listopada 2017 r.

Dominika Zaręba (reprezentująca SGP oraz Fundusz Partnerstwa) wystąpi z prelekcją na temat „Korytarze rzeczne jako produkty turystyki zrównoważonej na przykładzie szlaków Greenways – przykłady europejskie”.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, branży turystycznej oraz przedstawicieli uczelni wyższych kształcących na kierunkach związanych z turystyką.

Konferencja będzie składać się z trzech paneli:

  • Bezpieczeństwo nad wodą
  • Jak budować markę turystyczną Wisły
  • Przykłady komercjalizacji produktów turystycznych

PROGRAM KONFERENCJI – MARKA WISŁY – ROK RZEKI WISŁY-16 listopada-5

Formularz rejestracji


Ankieta o turystyce zrównoważonej

Serdecznie prosimy o wypełnienie naszej krótkiej ankiety WSPARCIE MERYTORYCZNE OFEROWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE GREENWAYS POLSKA. Informacje zgromadzone za pomocą ankiety posłużą do lepszego dostosowania oferty współpracy kierowanej do ekspertów, organizacji i instytucji zajmujących się turystyką zrównoważoną na terenie całego kraju.

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMmH7_T0JDCz9aYSy91BZme6rECjvwYlpHBoFl5Ba8X8Mmlw/viewform

Zrzut ekranu 2017-11-6 o 22.28.13

KONFERENCJA Dziedzictwo kulturowe elementem ożywienia ruchu turystycznego Szwajcarii Żerkowskiej

konferencja turystyczna plakat (3)

19.10.2017 r. w Żerkowie odbędzie się Konferencja pt. „Dziedzictwo kulturowe elementem ożywiania ruchu turystycznego Szwajcarii Żerkowskiej”. Podczas konferencji Nina Gałuszka, członkini naszego Stowarzyszenia Greenways Polska, Prezeska Fundacji Regionów i autorka poradnika dla organizacji pozarządowych pt. „Turystyka Dziedzictwa”, zaprezentuje temat pt. „Turystyka dziedzictwa kulturowego – Elementy niezbędne do kształtowania produktu turystyki dziedzictwa, jak tworzyć turystykę dziedzictwa w regionie”.

Organizatorem konferencji jest Fundacja Zerknij Tu – zob. www.zerknijtu.pl

zob. Program Konferencji

 

Po raz 8. przyznano Europejskie Nagrody Greenways

W Adare (Limerick) w Irlandii Europejskie Stowarzyszenie Greenways przyznało 8. Nagrody Greenways.

  • W kategorii EXCELLENCE zwyciężył transgraniczny szlak greenways łączacy Belgię, Niemcy i Luksemburg: Vennbahn – (Tourismusagentur Ostbelgien, Belgia)

2 miejsce – pierwszy szlak Greenways w Serbii, miasto Uzice, Serbia.

3. miejsce: Rio Minho Greenway w Portugalii (gminy Monção, Valença, Vila Nova de Cerveira i Caminha).

  • W kategorii: EXEMPLARY INITIATIVES zwyciężył hiszpański szlak Sierra Greenway w Andaluzji (Sierra Greenway Foundation)

2. miejsce: Greenways – Zielony Korytarz Jaen (Jaen Provincial Government, Andaluzja, Hiszpania)

3. miejsce: Vía Compromiso z Murcii w Hiszpanii (Greenways Consortium of the Region of Murcia, Spain)

  • W kategorii: Specjalna Nagroda Jury 

Great Southern Greenway (GSG) w Irlandii (Great Southern Trail Ltd, Limerick City and County Council).

Więcej informacji: http://www.aevv-egwa.org/event/the-8th-european-greenways-awards-have-been-given/

 

Międzynarodowa Konferencja „Turystyka na obszarach chronionych”, Estonia

tourism in the protected areas (1)

Conference „Tourism in Protected Areas”

14th to 16th of September 2017 in Suure-Kõpu manor, Viljandi County, Estonia

The goal of the conference is to get answers to the question how tourism can support local communities, nature, cultural heritage and diversity protection and to present best-practice examples of cooperation in protected areas.

Day plan

Thursday, 14th of September
09:30-12:00 Excursion for visitors from abroad to the Visitors Centre of the Soomaa National Park and the beaver trail 12:00-12:30 Welcome coffee
12:30-13:00 Opening of the conference, greetings and introduction
13:00-13:30 Conference questions
13:30-14:00 Lunch
14:00-14.30 EUROPARC, network of Europe’s Protected Areas – Kaja Lotman
14:30-15:00 Role of Environmental Board in nature tourism today and tomorrow – Tarvo Roose, Keskkonnaamet
15:00-15:30 Why nature tourism in not developing? – Marika Mann, Estonian Nature Tours
15:30-16:00 Coffee break
16:00-16:30 How can sustainable tourism support local communities in the protected areas? – Dominika Zareba, Partnership Fund / Environmental Partnership Association, Poland and Central & Eastern Europe
16:30-17:00 Case study of Hossa National Park, Finland –  Matti Tapaninen (english)

17:00-17:30  Case study: Nemunas Delta Regional Park – Monika Dobrovolskytė 17:30-17:45 Closing remarks
19:00-22:00 Dinner and evening program

Friday, 15th of September
10:00-10:30 Welcome coffee
10:30-13:30  Open Space discussion and summary
13:30-14:00 Lunch
14:00-14:30  Case study: Gauja National Park Tourism Cluster – Andris Klepers
14:30-15.00   Case study: Notranjska Regional Park, Slovenia – Ljoba Jenče
15:00-15:30  Protected areas and sustainable development in tourism policy of Estonia – Annika Anton, Ministry of Economic Affairs.
15:30-16:00     Closing remarks and introduction of the excursion program
16:00-16:30 Coffee break
16:30   Tour to Riisa bog renaturation area – Priit Voolaid, State Forest Department

The Estonian presentations will be translated into English! 

Saturday, 16th of September
10:00 Departure to different tours

  •    Canoe and bogshoe hike in Soomaa National Park
  •    Visit of Saarde Mushroom Festival

Organizer:

Tipu Looduskool MTÜ – Dagmar Hoder dagmar@tipulooduskool.ee 53536961
Soomaa Turism MTÜ – Aivar Ruukel aivar@soomaa.com 5061896

Rajd rowerowy po produkt lokalny w Krainie Rowerowej na Lubelszczyźnie

„Rajd po produkt lokalny”, w Krainie Rowerowej na Lubelszczyźnie przy Bursztynowym Szlaku Greenways, odbędzie się 29 lipca, w sobotę. O tym rajdzie więcej tutaj: http://www.zielonypierscien.eu/…/zapraszamy-na-rajd-po-prod…Rajd jest bezpłatny. Zapraszamy!

19959108_435464160173871_4993856381760428108_n

Konkurs EDEN dla destynacji turystycznych!

820x312

Ruszyła kolejna edycja konkursu EDEN! Tegoroczny temat to: Turystyka kulturowa.

EDEN to projekt promujący mało znane destynacje turystyczne o niepowtarzalnym charakterze, które łączą potrzeby środowiska, lokalnych społeczności i turystów, rozwijając jednocześnie atrakcyjny ekonomicznie produkt turystyczny. Tematy przewodnie kolejnych edycji Konkursu oraz podstawowe kryteria są ustalane przez Komisję Europejską. Aplikujący w tym roku o tytuł „Najlepszej Europejskiej Destynacji EDEN”, będą musieli udowodnić, że swoją ofertę turystyczną opierają na lokalnych walorach dziedzictwa kulturowego.

Konkurs EDEN jest adresowany do ośrodków turystycznych, które spełniają kryteria nakreślone przez Komisję Europejską, dzięki którym możliwe jest realizowanie takich celów jak: zapewnienie zrównoważonego rozwoju turystyki, usuwanie barier hamujących ten rozwój, zmniejszenie koncentracji czasowej i przestrzennej turystyki. Ma także ma na celu zacieśnienie współpracy między zwycięskimi destynacjami oraz stworzenie europejskiej sieci uznanych i rozpoznawanych obszarów turystycznych.

Wśród korzyści dla laureatów Konkursu jest umiejscowienie na mapie najlepszych europejskich destynacji turystycznych a przez to dotarcie do szerokiego grona turystów zagranicznych, wspólna promocja ze wszystkimi laureatami z krajów członkowskich. Ponad to Polska Organizacja Turystyczna włącza zwycięzców i wyróżnionych w Konkursie do swoich działań marketingowych.

Prawo zgłaszania kandydatur do Konkursu do dnia 11 czerwca przysługuje: Regionalnym Organizacjom Turystycznym, Lokalnym Organizacjom Turystycznym, samorządom terytorialnym, instytucjom i twórcom produktów turystycznych, stowarzyszeniom i fundacjom, przedsiębiorcom prywatnym, a także innym zainteresowanym podmiotom.

Tegorocznego zwycięzcę oraz wyróżnione destynacje poznamy 28 czerwca 2017 r. w Warszawie.

Dodatkowych informacji nt. projektu i konkurs udziela koordynator Konkursu: Anna Księżnik,  tel. 22 536 70 25, e-mail: anna.ksieznik@pot.gov.pl.

więcej informacji i aplikacja konkursowa

zobacz film promocyjny

Światowy Kongres Etyki w Turystyce UNWTO

27-28 kwietnia odbył się Światowy Kongres Etyki organizowany przez Światową Organizację Turystyki (UWNTO). Poprzednia edycja Kongresu odbyła się w Ekwadorze w 2012 roku.

Rok 2017 to Międzynarodowy Rok Zrównoważonego Rozwoju Turystyki. W związku z tym na Kongresie poruszono kwestie związane z planowaniem zrównoważonego rozwoju globalnego, zarządzaniem, korporacyjną odpowiedzialnością społeczną, świadomą konsumpcją, uniwersalną dostępnością oraz efektywnymi modelami zarządzania zasobami naturalnymi i kulturowymi w turystyce.

Zwieńczeniem Konferencji było podpisanie Globalnego Kodeksu Etyki w Turystyce przez polskich przedsiębiorców.

Globalny Kodeks Etyki w Turystyce – wersję polską – można przeczytać na stronie: http://ethics.unwto.org/sites/all/files/docpdf/poland_0.pdf

Deklaracja Greenways z Wiednia

Partnerzy i instytucje wspierające Greenways w Europie Środkowo-Wschodniej podpisali Deklarację Greenways z Wiednia 2016, która jest wyrazem wsparcia i współpracy na rzecz dalszego rozwoju sieci Greenways w naszym regionie Europy i określa cele na najbliższą dekadę.

Deklaracja nazwiązuje do Deklaracji Greenways z Sopron 2006, podpisanej 10 lat temu przez partnerów Programu Central and Eastern European Greenways.

Tekst deklaracji w języku angielskim (wkrótce wersja polska):

 

LOGO_GreenwaysPolska_podstawowe_zielone copy

Vienna Declaration on Central and Eastern European Greenways

Recapturing a decade of the greenways development in Central and Eastern Europe and setting new goals for the upcoming decade”

Vienna, October 14, 2016

Greenways are multi-functional trails developed along natural corridors, rivers and canals, historical trade routes and abandoned railways. They link regions, tourist attractions and community initiatives, support sustainable tourism and recreation, promote healthy life-styles and non-motorized transport. They generate opportunities for improving quality of life and environment, revitalizing local economies, promoting local products, encouraging community-based enterprise and protecting unique natural, landscape and cultural assets in Central and Eastern Europe.

Bearing in mind the principles of the first 2006 Central and Eastern European Greenways Sopron Declaration,

Partners and supporters of greenways network development in Central and Eastern Europe declare the following:

1. We intent to work together in order to create a greenways network and cooperate with all insitutions and organizations that share Greenways philosophy.

2. Our priority is to support local people to build and revitalize trails for public benefit and natural corridors called Greenways in the countries and regions of Central and Eastern Europe.

3. We believe that Greenways help to preserve the uniqueness of the places and foster sustainable development improving the quality of life in urban and rural areas across the region.

4. Our main goals for the next decade are:

(a) streghtening and expanding greenways network and to link it with other existing European networks of trails, such us EuroVelo routes.

(b) raising political awareness on greenways on the national, regional and European level.

(c) promotion of greenways’ benefits for environment and climate, sustainable development, health, safety and accessibility as well as natural and cultural heritage preservation.

5. In order to achieve the above goals we intent to act as integral part of European organizations and institutions sharing similar goals and values, such as European Greenways Association EGWA, European Cyclists Federation ECF and others.

The Declaration was agreed and signed at the “EuroVelo, Greenways and Cycling Tourism Conference in Europe Conference” in Vienna, Austria, 14th of October 2016, by following representatives:

 

Daniel Mourek

Michal Vesely

Environmental Partnership Association

 

Juraj Flamik

Czech Greenways, Nadace Partnerstvi / Czech Republic

 

Dominika Zaręba

Polish Greenways, Fundusz Partnerstwa / Poland

 

Vera Mora

Ökotárs Alapítvány / Hungary

 

Laszlo Potozky

Fundatia pentru Parteneriat / Romania

 

Zbigniew Pacholik

Marek Romaniec

Greenways Poland Association / Poland

 

Jano Roháč

Slovak Greenways, Nadacia Ekopolis / Slovakia

 

Valeria Klitsounova

Elena Vetrova

Belarussian Association „Country Escape” / Belarus

 

Sergiy Pidmogylnyy

Ukrainian Ecotourism and Adventure Tourism Association / Ukraine

 

Janusz Pierzyna / Prezes Zarządu

Bogdan Kasperek / Dyrektor Biura

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalej „Olza”

 

img_5334 viennagwdeclaration01