www.greenways.org.pl

Blog Posts

Europejska Konferencja Ekoturystyki w Gruzji

28619017_10156138738009417_163554646536188103_o

Polska reprezentacja na Europejskiej Konferencji Ekoturystyki w Gruzji

10-14 września 2018 r. w Tbilisi, stolicy Gruzji, odbędzie się V Europejska Konferencja Ekoturystyki, organizowana przez Gruzińskie Stowarzyszenie Ekoturystyki, Narodową Administrację Turystyki przy Ministerstwie Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju Gruzji oraz Uniwersytet Heliae Universitas Publica. Konferencja zgromadzi blisko 300 uczestników z całej Europy a także innych zakątków świata reprezentujących branżę turystyczną, administracje terenów chronionych, samorządy lokalne, środowiska naukowe i pozarządowe.

– Celem wydarzenia EuroEco 2018 jest wymiana innowacyjnych pomysłów rozwiązań i pomysłów jak dostosować rozwój turystyki do globalnych celów zrównoważonego rozwoju – mówi Natalia Bakhtadze-Engländer, organizatorka konferencji z Gruzińskiego Stowarzyszenia Ekoturystyki. – Wezmą w niej udział charyzmatyczni liderzy ekoturystyki z różnych stron świata, którzy zainspirują i pokażą, że turystyka zrównoważona może przyczyniać się do zwalczania ubóstwa, ochrony środowiska i klimatu. Wśród ważnych tematów pojawiają się przede wszystkim – edukacja i interpretacja dziedzictwa, nowoczesne narzędzia promocji oraz udostępniania miejsc i atrakcji, angażowanie lokalnych społeczności, budowanie marki i certyfikacja oraz rozwój turystyki na terenach prawnie chronionych – dodaje Natalia.

Polskę reprezentowała będzie Dominika Zaręba, autorka pierwszej w Polsce książki o Ekoturystyce (PWN, Warszawa), propagatorka ekopodróżowania, autorka książek i przewodników, współzałożycielka Wydawnictwa Bezdroża, współpracująca w organizacjami pozarządowymi na świecie, w tym z Funduszem Partnerstwa, Environmental Partnership Association i Stowarzyszeniem Greenways. Polska delegatka zaprezentuje aspekty i doświadczenia ekoturystyki związane ze wspieraniem lokalnych społeczności.

Ekoturystyka to styl podróżowania bliskiego naturze, aktywny i poznawczy. To podróżowanie w miejsca wyróżniające się bogactwem przyrody, pięknem krajobrazu i unikalną kulturą. – mówi Dominika Zaręba. – Organizowana jest na terenach cennych przyrodniczo i kulturowo, uczestniczą w niej osoby o dużej świadomości ekologicznej i “żądzy” poznawczej, a wpływy z niej wspierają bezpośrednio miejscową społeczność i zasilają lokalną gospodarkę. – dodaje. Polska ma ogromny potencjał do rozwoju ekoturystyki. Ekoturystyka realizowana w synergii z innymi formami przedsiębiorczości na terenach wiejskich może stać się swoistą markę naszego kraju w Europie i na świecie. – dodaje.

Udział polskiej reprezentacji w konferencji jest możliwy dzięki dofinansowaniu z Programu RITA – Przemiany w Regionie (Fundacja Edukacja dla Demokracji i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności) oraz wsparciu Ministerstwa Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju Gruzji.

index

Więcej informacji:

http://ecotourism.ge/conference2018/

www.ekopodrozowanie.pl

https://www.facebook.com/ekopodrozowanie/

www.georgia.travel

93_Mtirala_fotDominikaZareba

Park Narodowy Mtirala, Gruzja, foto: Dominika Zaręba

Konferencja „Rzeka Wisła i jej potencjał w rozwoju marek turystycznych”

SONY DSC

Stowarzyszenie Greenways Polska SGP będzie reprezentowane podczas międzynarodowej konferencji pt.”Rzeka Wisła i jej potencjał w rozwoju marek turystycznych”, organizowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie 16 listopada 2017 r.

Dominika Zaręba (reprezentująca SGP oraz Fundusz Partnerstwa) wystąpi z prelekcją na temat „Korytarze rzeczne jako produkty turystyki zrównoważonej na przykładzie szlaków Greenways – przykłady europejskie”.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, branży turystycznej oraz przedstawicieli uczelni wyższych kształcących na kierunkach związanych z turystyką.

Konferencja będzie składać się z trzech paneli:

  • Bezpieczeństwo nad wodą
  • Jak budować markę turystyczną Wisły
  • Przykłady komercjalizacji produktów turystycznych

PROGRAM KONFERENCJI – MARKA WISŁY – ROK RZEKI WISŁY-16 listopada-5

Formularz rejestracji


Ankieta o turystyce zrównoważonej

Serdecznie prosimy o wypełnienie naszej krótkiej ankiety WSPARCIE MERYTORYCZNE OFEROWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE GREENWAYS POLSKA. Informacje zgromadzone za pomocą ankiety posłużą do lepszego dostosowania oferty współpracy kierowanej do ekspertów, organizacji i instytucji zajmujących się turystyką zrównoważoną na terenie całego kraju.

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMmH7_T0JDCz9aYSy91BZme6rECjvwYlpHBoFl5Ba8X8Mmlw/viewform

Zrzut ekranu 2017-11-6 o 22.28.13

KONFERENCJA Dziedzictwo kulturowe elementem ożywienia ruchu turystycznego Szwajcarii Żerkowskiej

konferencja turystyczna plakat (3)

19.10.2017 r. w Żerkowie odbędzie się Konferencja pt. „Dziedzictwo kulturowe elementem ożywiania ruchu turystycznego Szwajcarii Żerkowskiej”. Podczas konferencji Nina Gałuszka, członkini naszego Stowarzyszenia Greenways Polska, Prezeska Fundacji Regionów i autorka poradnika dla organizacji pozarządowych pt. „Turystyka Dziedzictwa”, zaprezentuje temat pt. „Turystyka dziedzictwa kulturowego – Elementy niezbędne do kształtowania produktu turystyki dziedzictwa, jak tworzyć turystykę dziedzictwa w regionie”.

Organizatorem konferencji jest Fundacja Zerknij Tu – zob. www.zerknijtu.pl

zob. Program Konferencji

 

Po raz 8. przyznano Europejskie Nagrody Greenways

W Adare (Limerick) w Irlandii Europejskie Stowarzyszenie Greenways przyznało 8. Nagrody Greenways.

  • W kategorii EXCELLENCE zwyciężył transgraniczny szlak greenways łączacy Belgię, Niemcy i Luksemburg: Vennbahn – (Tourismusagentur Ostbelgien, Belgia)

2 miejsce – pierwszy szlak Greenways w Serbii, miasto Uzice, Serbia.

3. miejsce: Rio Minho Greenway w Portugalii (gminy Monção, Valença, Vila Nova de Cerveira i Caminha).

  • W kategorii: EXEMPLARY INITIATIVES zwyciężył hiszpański szlak Sierra Greenway w Andaluzji (Sierra Greenway Foundation)

2. miejsce: Greenways – Zielony Korytarz Jaen (Jaen Provincial Government, Andaluzja, Hiszpania)

3. miejsce: Vía Compromiso z Murcii w Hiszpanii (Greenways Consortium of the Region of Murcia, Spain)

  • W kategorii: Specjalna Nagroda Jury 

Great Southern Greenway (GSG) w Irlandii (Great Southern Trail Ltd, Limerick City and County Council).

Więcej informacji: http://www.aevv-egwa.org/event/the-8th-european-greenways-awards-have-been-given/

 

Międzynarodowa Konferencja „Turystyka na obszarach chronionych”, Estonia

tourism in the protected areas (1)

Conference „Tourism in Protected Areas”

14th to 16th of September 2017 in Suure-Kõpu manor, Viljandi County, Estonia

The goal of the conference is to get answers to the question how tourism can support local communities, nature, cultural heritage and diversity protection and to present best-practice examples of cooperation in protected areas.

Day plan

Thursday, 14th of September
09:30-12:00 Excursion for visitors from abroad to the Visitors Centre of the Soomaa National Park and the beaver trail 12:00-12:30 Welcome coffee
12:30-13:00 Opening of the conference, greetings and introduction
13:00-13:30 Conference questions
13:30-14:00 Lunch
14:00-14.30 EUROPARC, network of Europe’s Protected Areas – Kaja Lotman
14:30-15:00 Role of Environmental Board in nature tourism today and tomorrow – Tarvo Roose, Keskkonnaamet
15:00-15:30 Why nature tourism in not developing? – Marika Mann, Estonian Nature Tours
15:30-16:00 Coffee break
16:00-16:30 How can sustainable tourism support local communities in the protected areas? – Dominika Zareba, Partnership Fund / Environmental Partnership Association, Poland and Central & Eastern Europe
16:30-17:00 Case study of Hossa National Park, Finland –  Matti Tapaninen (english)

17:00-17:30  Case study: Nemunas Delta Regional Park – Monika Dobrovolskytė 17:30-17:45 Closing remarks
19:00-22:00 Dinner and evening program

Friday, 15th of September
10:00-10:30 Welcome coffee
10:30-13:30  Open Space discussion and summary
13:30-14:00 Lunch
14:00-14:30  Case study: Gauja National Park Tourism Cluster – Andris Klepers
14:30-15.00   Case study: Notranjska Regional Park, Slovenia – Ljoba Jenče
15:00-15:30  Protected areas and sustainable development in tourism policy of Estonia – Annika Anton, Ministry of Economic Affairs.
15:30-16:00     Closing remarks and introduction of the excursion program
16:00-16:30 Coffee break
16:30   Tour to Riisa bog renaturation area – Priit Voolaid, State Forest Department

The Estonian presentations will be translated into English! 

Saturday, 16th of September
10:00 Departure to different tours

  •    Canoe and bogshoe hike in Soomaa National Park
  •    Visit of Saarde Mushroom Festival

Organizer:

Tipu Looduskool MTÜ – Dagmar Hoder dagmar@tipulooduskool.ee 53536961
Soomaa Turism MTÜ – Aivar Ruukel aivar@soomaa.com 5061896

Rajd rowerowy po produkt lokalny w Krainie Rowerowej na Lubelszczyźnie

„Rajd po produkt lokalny”, w Krainie Rowerowej na Lubelszczyźnie przy Bursztynowym Szlaku Greenways, odbędzie się 29 lipca, w sobotę. O tym rajdzie więcej tutaj: http://www.zielonypierscien.eu/…/zapraszamy-na-rajd-po-prod…Rajd jest bezpłatny. Zapraszamy!

19959108_435464160173871_4993856381760428108_n

Konkurs EDEN dla destynacji turystycznych!

820x312

Ruszyła kolejna edycja konkursu EDEN! Tegoroczny temat to: Turystyka kulturowa.

EDEN to projekt promujący mało znane destynacje turystyczne o niepowtarzalnym charakterze, które łączą potrzeby środowiska, lokalnych społeczności i turystów, rozwijając jednocześnie atrakcyjny ekonomicznie produkt turystyczny. Tematy przewodnie kolejnych edycji Konkursu oraz podstawowe kryteria są ustalane przez Komisję Europejską. Aplikujący w tym roku o tytuł „Najlepszej Europejskiej Destynacji EDEN”, będą musieli udowodnić, że swoją ofertę turystyczną opierają na lokalnych walorach dziedzictwa kulturowego.

Konkurs EDEN jest adresowany do ośrodków turystycznych, które spełniają kryteria nakreślone przez Komisję Europejską, dzięki którym możliwe jest realizowanie takich celów jak: zapewnienie zrównoważonego rozwoju turystyki, usuwanie barier hamujących ten rozwój, zmniejszenie koncentracji czasowej i przestrzennej turystyki. Ma także ma na celu zacieśnienie współpracy między zwycięskimi destynacjami oraz stworzenie europejskiej sieci uznanych i rozpoznawanych obszarów turystycznych.

Wśród korzyści dla laureatów Konkursu jest umiejscowienie na mapie najlepszych europejskich destynacji turystycznych a przez to dotarcie do szerokiego grona turystów zagranicznych, wspólna promocja ze wszystkimi laureatami z krajów członkowskich. Ponad to Polska Organizacja Turystyczna włącza zwycięzców i wyróżnionych w Konkursie do swoich działań marketingowych.

Prawo zgłaszania kandydatur do Konkursu do dnia 11 czerwca przysługuje: Regionalnym Organizacjom Turystycznym, Lokalnym Organizacjom Turystycznym, samorządom terytorialnym, instytucjom i twórcom produktów turystycznych, stowarzyszeniom i fundacjom, przedsiębiorcom prywatnym, a także innym zainteresowanym podmiotom.

Tegorocznego zwycięzcę oraz wyróżnione destynacje poznamy 28 czerwca 2017 r. w Warszawie.

Dodatkowych informacji nt. projektu i konkurs udziela koordynator Konkursu: Anna Księżnik,  tel. 22 536 70 25, e-mail: anna.ksieznik@pot.gov.pl.

więcej informacji i aplikacja konkursowa

zobacz film promocyjny

Światowy Kongres Etyki w Turystyce UNWTO

27-28 kwietnia odbył się Światowy Kongres Etyki organizowany przez Światową Organizację Turystyki (UWNTO). Poprzednia edycja Kongresu odbyła się w Ekwadorze w 2012 roku.

Rok 2017 to Międzynarodowy Rok Zrównoważonego Rozwoju Turystyki. W związku z tym na Kongresie poruszono kwestie związane z planowaniem zrównoważonego rozwoju globalnego, zarządzaniem, korporacyjną odpowiedzialnością społeczną, świadomą konsumpcją, uniwersalną dostępnością oraz efektywnymi modelami zarządzania zasobami naturalnymi i kulturowymi w turystyce.

Zwieńczeniem Konferencji było podpisanie Globalnego Kodeksu Etyki w Turystyce przez polskich przedsiębiorców.

Globalny Kodeks Etyki w Turystyce – wersję polską – można przeczytać na stronie: http://ethics.unwto.org/sites/all/files/docpdf/poland_0.pdf