www.greenways.org.pl

Blog Posts

Deklaracja Greenways i Miejsca UNESCO

Guimaraes-Declaration-logo-heritage-768x555

W Guimarães, w Portugalii, Europejskie Stowarzyszenie Greenways EGWA oraz członkowie Stowarzyszania podpisali Deklarację Greenways i Dziedzictwo na rzecz promocji miejsc UNESCO i Greenways jako wspólnych destynacji europejskich – GREENWAYS HERITAGE declaration for the promotion of  UNESCO sites and greenways as common destinations in Europe.

Guimaraes-Declaration-logo-heritage-768x555

Stowarzyszenie Greenways Polska jest jednym z sygnatariuszy Deklaracji. Pełny tekst w jęz. angielskim można znaleźć tutaj.

Publikacja o Europejskim Standardzie Certyfikacji dla europejskiej sieci szlaków rowerowych

eurovelo

eurovelo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego opublikował polskie tłumaczenie Europejskiego Standardu Certyfikacji dla europejskiej sieci szlaków rowerowych – Eurovelo. Inicjatorem i koordynatorem publikacji jest Śląski Oficer Rowerowy – Aleksander Kopia.

We wstępie do publikacji czytamy:

„W wielu publikacjach i dokumentach dotyczących tworzenia infrastruktury rowerowej, autorzy
powołują sie na Europejski Standard Certyfikacji dla europejskiej sieci szlaków rowerowych czyli
tzw. „standard EuroVelo”. Ponieważ jednak dokument ten do tej pory nie był dostępny w języku
polskim, jego interpretacja była bardzo dowolna, a określenie „standard EuroVelo” – często nadużywane.
W efekcie powstająca w Polsce infrastruktura rowerowa nie spełniała nawet podstawowych
wymogów tras rowerowych.

W 2017 roku przy Konwencie Marszałków Województw RP powołany został Zespół ds. mobilności
rowerowej. Jednym z jego zadań jest standaryzacja i certyfikacja krajowych i regionalnych tras
rowerowych. Ponieważ mają one być częścią europejskiej sieci szlaków rowerowych, muszą także
spełniać europejskie kryteria. Dlatego jedną z pierwszych decyzji Zespołu było przetłumaczenie
na język polski dokumentu „Europejski Standard Certyfikacji dla europejskiej sieci szlaków rowerowych”.

eurovelo

„Eurovelo. Europejski Standard Certyfikacji dla europejskiej sieci szlaków rowerowych”, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice 2018.

Spotkanie Członków SGP i wybór władz Stowarzyszenia

IMG_1787

20.11.2018 roku w Krakowie odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Greenways Polska. Tematem spotkania była wymiana informacji o działaniach i dobrych praktykach w poszczególnych regionach oraz planach i priorytetach na rok 2019. Zostały wybrane nowe władze Stowarzyszenia na trzyletnią kadencję. Nowy Zarząd Stowarzyszenia tworzą: Dominika Zaręba (prezeska) oraz członkowie Zarządu – Zbigniew Pacholik i Anna Woźniak-Lubaś. W składzie Komisji Rewizyjnej zasiadają: Krzysztof Pucek (przewodniczący) oraz Bogdan Kasperek i Edward Kutyła. Nową siedzibą Stowarzyszenia Greenways Polska jest Kraków.

IMG_1787

IMG_1780IMG_1782

46491769_2096093740434414_3041818593487486976_n

Europejska Konferencja Ekoturystyki w Gruzji

28619017_10156138738009417_163554646536188103_o

Polska reprezentacja na Europejskiej Konferencji Ekoturystyki w Gruzji

10-14 września 2018 r. w Tbilisi, stolicy Gruzji, odbędzie się V Europejska Konferencja Ekoturystyki, organizowana przez Gruzińskie Stowarzyszenie Ekoturystyki, Narodową Administrację Turystyki przy Ministerstwie Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju Gruzji oraz Uniwersytet Heliae Universitas Publica. Konferencja zgromadzi blisko 300 uczestników z całej Europy a także innych zakątków świata reprezentujących branżę turystyczną, administracje terenów chronionych, samorządy lokalne, środowiska naukowe i pozarządowe.

– Celem wydarzenia EuroEco 2018 jest wymiana innowacyjnych pomysłów rozwiązań i pomysłów jak dostosować rozwój turystyki do globalnych celów zrównoważonego rozwoju – mówi Natalia Bakhtadze-Engländer, organizatorka konferencji z Gruzińskiego Stowarzyszenia Ekoturystyki. – Wezmą w niej udział charyzmatyczni liderzy ekoturystyki z różnych stron świata, którzy zainspirują i pokażą, że turystyka zrównoważona może przyczyniać się do zwalczania ubóstwa, ochrony środowiska i klimatu. Wśród ważnych tematów pojawiają się przede wszystkim – edukacja i interpretacja dziedzictwa, nowoczesne narzędzia promocji oraz udostępniania miejsc i atrakcji, angażowanie lokalnych społeczności, budowanie marki i certyfikacja oraz rozwój turystyki na terenach prawnie chronionych – dodaje Natalia.

Polskę reprezentowała będzie Dominika Zaręba, autorka pierwszej w Polsce książki o Ekoturystyce (PWN, Warszawa), propagatorka ekopodróżowania, autorka książek i przewodników, współzałożycielka Wydawnictwa Bezdroża, współpracująca w organizacjami pozarządowymi na świecie, w tym z Funduszem Partnerstwa, Environmental Partnership Association i Stowarzyszeniem Greenways. Polska delegatka zaprezentuje aspekty i doświadczenia ekoturystyki związane ze wspieraniem lokalnych społeczności.

Ekoturystyka to styl podróżowania bliskiego naturze, aktywny i poznawczy. To podróżowanie w miejsca wyróżniające się bogactwem przyrody, pięknem krajobrazu i unikalną kulturą. – mówi Dominika Zaręba. – Organizowana jest na terenach cennych przyrodniczo i kulturowo, uczestniczą w niej osoby o dużej świadomości ekologicznej i “żądzy” poznawczej, a wpływy z niej wspierają bezpośrednio miejscową społeczność i zasilają lokalną gospodarkę. – dodaje. Polska ma ogromny potencjał do rozwoju ekoturystyki. Ekoturystyka realizowana w synergii z innymi formami przedsiębiorczości na terenach wiejskich może stać się swoistą markę naszego kraju w Europie i na świecie. – dodaje.

Udział polskiej reprezentacji w konferencji jest możliwy dzięki dofinansowaniu z Programu RITA – Przemiany w Regionie (Fundacja Edukacja dla Demokracji i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności) oraz wsparciu Ministerstwa Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju Gruzji.

index

Więcej informacji:

http://ecotourism.ge/conference2018/

www.ekopodrozowanie.pl

https://www.facebook.com/ekopodrozowanie/

www.georgia.travel

93_Mtirala_fotDominikaZareba

Park Narodowy Mtirala, Gruzja, foto: Dominika Zaręba

Konferencja „Rzeka Wisła i jej potencjał w rozwoju marek turystycznych”

SONY DSC

Stowarzyszenie Greenways Polska SGP będzie reprezentowane podczas międzynarodowej konferencji pt.”Rzeka Wisła i jej potencjał w rozwoju marek turystycznych”, organizowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie 16 listopada 2017 r.

Dominika Zaręba (reprezentująca SGP oraz Fundusz Partnerstwa) wystąpi z prelekcją na temat „Korytarze rzeczne jako produkty turystyki zrównoważonej na przykładzie szlaków Greenways – przykłady europejskie”.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, branży turystycznej oraz przedstawicieli uczelni wyższych kształcących na kierunkach związanych z turystyką.

Konferencja będzie składać się z trzech paneli:

  • Bezpieczeństwo nad wodą
  • Jak budować markę turystyczną Wisły
  • Przykłady komercjalizacji produktów turystycznych

PROGRAM KONFERENCJI – MARKA WISŁY – ROK RZEKI WISŁY-16 listopada-5

Formularz rejestracji


Ankieta o turystyce zrównoważonej

Serdecznie prosimy o wypełnienie naszej krótkiej ankiety WSPARCIE MERYTORYCZNE OFEROWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE GREENWAYS POLSKA. Informacje zgromadzone za pomocą ankiety posłużą do lepszego dostosowania oferty współpracy kierowanej do ekspertów, organizacji i instytucji zajmujących się turystyką zrównoważoną na terenie całego kraju.

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMmH7_T0JDCz9aYSy91BZme6rECjvwYlpHBoFl5Ba8X8Mmlw/viewform

Zrzut ekranu 2017-11-6 o 22.28.13

KONFERENCJA Dziedzictwo kulturowe elementem ożywienia ruchu turystycznego Szwajcarii Żerkowskiej

konferencja turystyczna plakat (3)

19.10.2017 r. w Żerkowie odbędzie się Konferencja pt. „Dziedzictwo kulturowe elementem ożywiania ruchu turystycznego Szwajcarii Żerkowskiej”. Podczas konferencji Nina Gałuszka, członkini naszego Stowarzyszenia Greenways Polska, Prezeska Fundacji Regionów i autorka poradnika dla organizacji pozarządowych pt. „Turystyka Dziedzictwa”, zaprezentuje temat pt. „Turystyka dziedzictwa kulturowego – Elementy niezbędne do kształtowania produktu turystyki dziedzictwa, jak tworzyć turystykę dziedzictwa w regionie”.

Organizatorem konferencji jest Fundacja Zerknij Tu – zob. www.zerknijtu.pl

zob. Program Konferencji

 

Po raz 8. przyznano Europejskie Nagrody Greenways

W Adare (Limerick) w Irlandii Europejskie Stowarzyszenie Greenways przyznało 8. Nagrody Greenways.

  • W kategorii EXCELLENCE zwyciężył transgraniczny szlak greenways łączacy Belgię, Niemcy i Luksemburg: Vennbahn – (Tourismusagentur Ostbelgien, Belgia)

2 miejsce – pierwszy szlak Greenways w Serbii, miasto Uzice, Serbia.

3. miejsce: Rio Minho Greenway w Portugalii (gminy Monção, Valença, Vila Nova de Cerveira i Caminha).

  • W kategorii: EXEMPLARY INITIATIVES zwyciężył hiszpański szlak Sierra Greenway w Andaluzji (Sierra Greenway Foundation)

2. miejsce: Greenways – Zielony Korytarz Jaen (Jaen Provincial Government, Andaluzja, Hiszpania)

3. miejsce: Vía Compromiso z Murcii w Hiszpanii (Greenways Consortium of the Region of Murcia, Spain)

  • W kategorii: Specjalna Nagroda Jury 

Great Southern Greenway (GSG) w Irlandii (Great Southern Trail Ltd, Limerick City and County Council).

Więcej informacji: http://www.aevv-egwa.org/event/the-8th-european-greenways-awards-have-been-given/

 

Międzynarodowa Konferencja „Turystyka na obszarach chronionych”, Estonia

tourism in the protected areas (1)

Conference „Tourism in Protected Areas”

14th to 16th of September 2017 in Suure-Kõpu manor, Viljandi County, Estonia

The goal of the conference is to get answers to the question how tourism can support local communities, nature, cultural heritage and diversity protection and to present best-practice examples of cooperation in protected areas.

Day plan

Thursday, 14th of September
09:30-12:00 Excursion for visitors from abroad to the Visitors Centre of the Soomaa National Park and the beaver trail 12:00-12:30 Welcome coffee
12:30-13:00 Opening of the conference, greetings and introduction
13:00-13:30 Conference questions
13:30-14:00 Lunch
14:00-14.30 EUROPARC, network of Europe’s Protected Areas – Kaja Lotman
14:30-15:00 Role of Environmental Board in nature tourism today and tomorrow – Tarvo Roose, Keskkonnaamet
15:00-15:30 Why nature tourism in not developing? – Marika Mann, Estonian Nature Tours
15:30-16:00 Coffee break
16:00-16:30 How can sustainable tourism support local communities in the protected areas? – Dominika Zareba, Partnership Fund / Environmental Partnership Association, Poland and Central & Eastern Europe
16:30-17:00 Case study of Hossa National Park, Finland –  Matti Tapaninen (english)

17:00-17:30  Case study: Nemunas Delta Regional Park – Monika Dobrovolskytė 17:30-17:45 Closing remarks
19:00-22:00 Dinner and evening program

Friday, 15th of September
10:00-10:30 Welcome coffee
10:30-13:30  Open Space discussion and summary
13:30-14:00 Lunch
14:00-14:30  Case study: Gauja National Park Tourism Cluster – Andris Klepers
14:30-15.00   Case study: Notranjska Regional Park, Slovenia – Ljoba Jenče
15:00-15:30  Protected areas and sustainable development in tourism policy of Estonia – Annika Anton, Ministry of Economic Affairs.
15:30-16:00     Closing remarks and introduction of the excursion program
16:00-16:30 Coffee break
16:30   Tour to Riisa bog renaturation area – Priit Voolaid, State Forest Department

The Estonian presentations will be translated into English! 

Saturday, 16th of September
10:00 Departure to different tours

  •    Canoe and bogshoe hike in Soomaa National Park
  •    Visit of Saarde Mushroom Festival

Organizer:

Tipu Looduskool MTÜ – Dagmar Hoder dagmar@tipulooduskool.ee 53536961
Soomaa Turism MTÜ – Aivar Ruukel aivar@soomaa.com 5061896