Wędrówki Doliną Olzy – warsztat online w Euroregionie Śląsk Cieszyński

17 grudnia 2020 r. o godz. 13:00 odbędzie się Warsztat online podsumowujący projekt Wędrówki Doliną Olzy/ Toulky údolím Olše realizowany przez Gminę Hażlach i Muzeum Těšínska, příspěvková organizace ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, podczas którego zostanie zaprezentowany nowy produkt turystyczny pogranicza polsko-czeskiego. 

Inicjatywa realizowana jest w duchu ekoturystyki na szlakach greenways i ma na celu ochronę oraz interpretację dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego transgranicznej Doliny Olzy.

Stowarzyszenie Greenways Polska będzie reprezentował pan Bogdan Kasperek, członek Stowarzyszenia, dyrektor Biura Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza".

www.hazlach.pl