Startujemy z międzynarodowym projektem “Cyclists welcome in V4”

Stowarzyszenie Greenways Polska wspólnie z partnerami z Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier rozpoczyna realizację projektu pt. "Cyclists welcome in V4" finansowanego ze środków Funduszu Wyszehradzkiego.

Tło projektu

Turystyka rowerowa to dynamicznie rozwijający się biznes na całym świecie, ale szczególnie w Europie Środkowej. Turyści rowerowi potrzebują atrakcyjnych, bezpiecznych, wygodnych tras i szlaków oraz usług przyjaznych rowerzystom - noclegów, restauracji, atrakcji turystycznych itp. Istnieją krajowe programy certyfikacji usług przyjaznych dla rowerzystów - m.in. w Czechach to Cykliste vitani z prawie tysiącem certyfikowanych firm, na Słowacji - Vitajte cyklisti ze 150 certyfikowanymi obiektami, pilotażowe projekty certyfikacji w ramach regionów (np. w Małopolsce), a także projekty w fazie pilotażowej na Węgrzech. Istnieje potrzeba wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie usług i programów przyjaznych rowerzystom.

Cele projektu

1. zwiększenie stabilności sektora turystycznego i nakierowanie go na zrównoważony rozwój turystyki poprzez poprawę jakości usług dla turystów rowerowych w krajach V4,

2. wzrost liczby usług dostosowanych do konkretnej grupy docelowej,

3. stworzenie ujednoliconej marki turystyki rowerowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Wspólna marka pomoże zwiększyć konkurencyjność turystyki rowerowej w Europie Środkowej dla wybranych grup docelowych. W ramach projektu powstanie dokument - studium wykonalności, który umożliwi transfer know-how oraz ustalenie i uzgodnienie wspólnych kryteriów dla miejsc przyjaznych rowerzystom w Europie Środkowej.

Partnerzy projektu: Nadace Partnestvi o.p.s. - Republika Czeska (lider projektu), Nadacia Ekopolis (Słowacja), Hungarian Cycling Tourism Association (Węgry) oraz Stowarzyszenie Greenways Polska

17 marca w godz. 10.00-11.30 odbędzie się spotkanie inaugurujące projekt.

Program spotkania