Wsparcie z Narodowego Instytutu Wolności

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego wsparł projekt Stowarzyszenia pt. "Członkostwo w Europejskim Stowarzyszeniu Greenways".

European Greenways Association EGWA (Europejskie Stowarzyszenie Greenways: www.aevvegwa.org) powstało w 1997 r. w Namur w Belgii w celu popularyzacji zielonych szlaków - greenways i pobudzania współpracy krajów europejskich na rzecz greenways i zrównoważonego transportu. Biuro wykonawcze Stowarzyszenia znajduje się w Madrycie. EGWA zrzesza ponad 50 różnych organizacji z 16 krajów europejskich zaangażowanych w rozwój zielonych szlaków. Polskę w EGWA reprezentuje Stowarzyszenie Greenways Polska od 2015 r. Do najważniejszych celów organizacji należą:

1) przyczynianie się do zachowania infrastruktury, takiej jak nieczynne linie kolejowe (Rails-to--trails), dawne ścieżki holownicze wzdłuż rzek (Tow-paths) i szlaki historyczne (drogi rzymskie, szlaki pielgrzymkowe itp.) w celu przekształcenia ich w zielone szlaki odseparowane od ruchu samochodowego, bezpieczne i ogólnodostępne dla wielu grup użytkowników;

2) zachęcanie do korzystania z transportu niezmotoryzowanego, prowadzenie inwentaryzacji potencjalnych tras i bazy danych istniejących szlaków w Europie;

3) promowanie i koordynowanie wymiany wiedzy fachowej i informacji między różnymi stowarzyszeniami oraz instytucjami krajowymi i lokalnymi zaangażowanymi w rozwój zielonych szlaków w całej Europie;

4) doradzanie organizacjom i instytucjom lokalnym i krajowym w zakresie tworzenia greenways;

5) współpraca z instytucjami europejskimi w celu wspierania i kształtowania polityki UE dotyczącej zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa, równomiernego rozwoju regionów oraz promocji zatrudnienia w zielonym sektorze.